Logo
Jinggangshan Medical College Affiliated Hospital Cooperation Hospital
JM

Jinggangshan Medical College Affiliated Hospital Cooperation Hospital

Xing Qiao Jie, Jizhou Qu, Jian Shi, Jiangxi Sheng, China
Flag of China
China CN
0 Photos View
0 Reviews View

Google Map Location

4VPJ+CP Jizhou District, Ji'an, Ji'an, Jiangxi, China Xing Qiao Jie, Jizhou Qu, Jian Shi, Jiangxi Sheng, China
Jinggangshan Medical College Affiliated Hospital Cooperation Hospital Xing Qiao Jie, Jizhou Qu, Jian Shi, Jiangxi Sheng, China

Write a Review

Office Hours Weekly timing